Nieuwspagina HVM

Meldpunt Energiealarm

Beste huurders van Wonen Meerssen, deze week een bericht over de WOONBOND naar aanleiding van de te verwachten stijging van de energiekosten de komende jaren.

Meldpunt Energiealarm
Laat de energiezuinigheid van uw woning te wensen over? Is daardoor uw rekening te hoog? Vreest u dat uw rekening nog verder stijgt als de belasting op gas omhoog gaat? Laat het weten op dit meldpunt. De woonbond gebruikt uw melding om bij verhuurders, politiek en pers aandacht te vragen voor hoge energiekosten in onzuinige huurwoningen. Ook krijgt u tips over wat u zelf kunt doen om uw rekening te verlagen en uw verhuurder te bewegen uw woning aan te pakken.

Meldpunt voor huurders met een hoge energierekening. Bijvoorbeeld door:

  • slechte isolatie
  • oude verwarming
  • enkel glas
  • tocht, kou en vocht
  • ander probleem met de woning

Wilt u energiezuinig wonen, maar lukt dat in uw woning niet?

Doe melding!

https://www.woonbond.nl/energiealarm-meldpunt

Verdere informatie kan natuurlijk via ons mailadres, maar ook via een telefonische afspraak.

Op dinsdagmorgen zijn er altijd bestuursleden bereikbaar op het kantoor van HVM tussen 10.30 en 12.30 uur.-

Past. Nicolaas Creftenstraat 18-06
6231HH Meerssen
Telefoon: 0438512230
Mailadres: hvmeerssen@ziggo.nl

Privacy policy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Wilt u weten waarom en welke gegevens de huurdersvereniging Meerssen verzamelt? Lees hier alles over in onze privacy policy.

Algemene ledenvergadering!

Op 24 april 2018 organiseert de Huurdersvereniging Meerssen een algemene ledenvergadering. Alle geïnteresseerden, leden én niet-leden, zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom in gemeenschapshuis De Stip.

Bekijk hier de agenda, die ook in de Geulbode zal worden gepubliceerd.

Bericht van de Huurdersvereniging Meerssen

In de algemene ledenvergadering van de Huurdersvereniging Meerssen, is de wens naar voren gebracht om meer transparante en regelmatige informatie vanuit het bestuur van HVM te geven.

Daarom wordt er met ingang van de uitgave van de Geulbode van week 15 een begin gemaakt met het geven van relevante informatie voor alle huurders van Wonen Meerssen. U zult in de komende tijd regelmatig een bijdrage van de Huurdersvereniging in de Geulbode kunnen lezen.

Wij hopen hiermee de informatievoorziening aan de huurders uit te breiden zoals dat gewenst is.  Onze website zal echter blijven dienen als voornaamste informatiebron.  Mede omdat hier ook de mogelijkheid  aan de huurders is gegeven om direct te reageren is het dus aan te bevelen regelmatig onze website te raadplegen.

In de laatste bestuursvergadering van HVM zijn er aparte werkgroepen  samengesteld  die zich gaan specialiseren en bezighouden met onderwerpen  zoals, communicatie,  financiën, huurdersbelangen, bewonerscommissies enzovoort. Dit is onder anderen gedaan om met Wonen Meersen, de gemeente Meerssen en andere ketenpartners  goed te kunnen onderhandelen  over specifieke onderwerpen  die op de agenda staan en waar de werkgroep zich in heeft verdiept.

Wij hopen met dit eerste bericht een nieuw signaal aan de huurders van Wonen Meerssen af te geven van onze inzet om het belang van de Huurdersvereniging Meerssen te onderstrepen  en hopen op positieve bijdragen van onze leden. Dit kan natuurlijk altijd via ons mailadres maar ook via een telefonische afspraak met een van onze bestuursleden.  Op dinsdagmorgen  zijn er altijd bestuursleden bereikbaar op het kantoor van HVM tussen 10:30 en 12:30 uur.

Past. Nicolaas Creftenstraat 18-06
6231 HH Meerssen
Telefoon:    043-8512230 
Mailadres :  hvmeerssen@ziggo.nl