Bestuur

Naam + Functie

Mevrouw Monique Soemers voorzitter

Mevrouw Tamara Lahaije vicevoorziter

De heer Jan Cabo penningmeester

De heer Leon Vermeeren secretaris

Mevrouw José Jacobs bestuurslid

Mevrouw Lenie de Vries bestuurslid

De heer Loe DeJong bestuurslid

Het Algemeen Bestuur van HVM is telefonisch bereikbaar via: 043 8512230