Belangrijk

Oproep!

                 

                        

Huurdersvereniging Meerssen en Wonen Meerssen tekenen Sociaal Statuut

Woensdag 15 februari hebben Huurdersvereniging Meerssen en Wonen Meerssen het Sociaal Statuut bij renovatie, sloop en nieuwbouw getekend. Dit sociaal statuut is een raamovereenkomst, waarin de basisrechten van huurders bij renovatie, sloop en nieuwbouw zijn vastgelegd. Het sociaal statuut kan per project worden uitgebreid met aanvullende rechten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Een renovatie- of sloop- en nieuwbouwproject heeft veel gevolgen voor de huurders van de woningen in het project. Het is dus van belang dat zij weten wat hun rechten en plichten zijn. In het sociaal statuut zijn daarom afspraken vastgelegd waaraan Wonen Meerssen en de huurder zich moeten houden bij renovatie, sloop en nieuwbouw. Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen zullen het sociaal statuut iedere twee jaar samen evalueren.

                        

Na maand vertraging starten energiebedrijven en Rijk met noodfonds energiearmoede

Bron: NOS 07-02-2023

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciaal noodfonds. Dat Tijdelijk Noodfonds Energie gaat een deel van hun rekeningen betalen deze winter.

Ondanks maatregelen van de overheid, zoals het energieplafond, kampen nog altijd duizenden tot honderdduizenden mensen met te hoge energierekeningen. “De hoge energieprijs raakt mensen met lagere inkomens het meest. Het Noodfonds is in het leven geroepen om juist bij kwetsbare huishoudens de zorgen iets te verminderen”, zegt Lodewijk Asscher, kwartiermaker van het fonds.

Het fonds werd vorig jaar aangekondigd en zou in januari van start gaan, maar dat wordt dus een maand later.

Voor wie is het?

Kwetsbare huishoudens zijn in dit geval huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200 procent van het sociaal minimum. Dat is minder dan 2980 euro voor een alleenstaande of 3794 euro voor samenwonenden.

Als zij in de maanden oktober vorig jaar tot en met maart dit jaar een hoge energierekening hebben, kan het noodfonds bijspringen. Ze moeten zich dan wel zelf melden bij het noodfonds. https://geldfit.nl/gids/energie/

Daarna werkt het zo: het fonds kijkt naar welk deel van het inkomen opgaat aan energie. Als er van elke 100 euro die er binnenkomt meer dan 13 euro naar gas en elektriciteit gaat, betaalt het fonds de rest.

Voor een alleenstaande met een inkomen van 2900 euro bruto betaalt het fonds dus alle energiekosten boven 377 euro. Stel dat diegene een energierekening van 420 euro heeft, dan betaalt het fonds dus elke maand 43 euro van de rekening.

Bij huishoudens met een inkomen van minder dan 160 procent van het sociaal minimum betaalt het fonds alles boven de 10 procent van het inkomen. Bij een alleenstaande die bijvoorbeeld 2300 euro verdient en een energierekening heeft van 420 euro, betaalt het fonds dus elke maand 190 euro van de rekening.

49 miljoen euro

Het noodfonds is een initiatief van vier grote energiemaatschappijen en de Nederlandse Schuldhulproute en SchuldenlabNL. Samen met wat kleinere energiebedrijven stortten zij 24,5 miljoen euro in de pot. De Rijksoverheid legt voor elke euro die het bedrijfsleven inlegt ook een euro in. In totaal zit er dus 49 miljoen euro in het fonds.

Het is nog maar de vraag of dat voldoende is. Als het fonds bijvoorbeeld gemiddeld 100 euro moet bijspringen voor een periode van zes maanden kan het nu maximaal zo’n 82.000 huishoudens helpen, terwijl er volgens onderzoeksbureau TNO honderdduizenden huishoudens zijn met een laag inkomen en een hoge energierekening.

“De praktijk moet uitwijzen of het genoeg is”, zegt een woordvoerder van het fonds. “Als het heel hard gaat met de aanvragen gaan we extra financiering proberen te regelen.” Ze hopen dan ook dat nog meer private partijen zich zullen melden om het totale bedrag te verhogen.

 

Wonen Meerssen sluit aan bij Thuis in Limburg                                                                                                             Bron: TIL

16-01-2023

Per 26 januari sluit Wonen Meerssen zich aan bij Thuis in Limburg. Dit betekent dat Wonen Meerssen haar woningen voortaan via de website van Thuis in Limburg zal aanbieden. Ook worden de woningzoekenden die bij Wonen Meerssen staan ingeschreven overgenomen naar Thuis in Limburg.

Op 26 januari 2023 krijgen alle woningzoekenden van Wonen Meerssen bericht van Thuis in Limburg over het overzetten van de gegevens.

Was u nog niet ingeschreven bij Thuis In Limburg? Dan vragen we u de inschrijving te activeren. U controleert uw gegevens en vult deze waar nodig aan. Vervolgens kunt u aan de slag op Thuis in Limburg. De inschrijftijd die u tot nu toe bij Wonen Meerssen heeft opgebouwd blijft uiteraard ongewijzigd.

Staat u zowel bij Wonen Meerssen als bij Thuis in Limburg ingeschreven? Op 26 januari krijgt u bericht dat uw inschrijving is overgenomen door Thuis in Limburg en dat hierdoor uw inschrijfdatum kan zijn aangepast.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@thuisinlimburg.nl, of met het Wonen Meerssen via info@wonenmeerssen.nl of op 043 366 47 77.

 

 

Huurdersvereniging Meerssen zoekt enthousiaste nieuwe bestuursleden.

Onze invloed als huurdersorganisatie telt écht mee bij

woningcorporatie Wonen Meerssen.

Denk mee, praat mee en adviseer over de toekomst van onze woon- en leefomgeving.

Neem voor meer informatie contact op met

mevrouw Soemers  06 54254165

of de heer  Cabo 06 39776634