Belangrijk

 

 

 

Huurdersvereniging Meerssen zoekt enthousiaste nieuwe bestuursleden.

Onze invloed als huurdersorganisatie telt écht mee bij

woningcorporatie Wonen Meerssen.

Denk mee, praat mee en adviseer over de toekomst van onze woon- en leefomgeving.

Neem voor meer informatie contact op met

mevrouw Soemers  06 54254165

of de heer  Cabo 06 39776634

 

 

Bron: Persbericht Woonbond
Woonbond: doorzetten huurstijging gemiste kans

15 februari 2022
Huurdersorganisatie doet oproep tot huurbevriezing

De Woonbond ziet het doorzetten van de huurverhoging 2022 als een gemiste kans om iets te
doen voor huurders met een smalle beurs die steeds meer van hun inkomen op zien gaan aan
vaste lasten.
Minister de Jonge maakte vandaag bekend dat de maximale huurverhoging voor
de sociale huursector in 2022 op 2,3% ligt. Daarnaast is er een hogere huurverhoging
mogelijk voor middeninkomens en huurders met een relatief lage huur. De bond roept de
minister in een brief op de huren alsnog te bevriezen.
Zeker nu de verhuurderheffing verdwijnt ligt het voor de hand de betaalbaarheid van
huurwoningen voor huurders te verbeteren. Onder druk van de heffing zijn de huren in de
sociale sector hard gestegen. Om de heffing te betalen mochten verhuurders namelijk hogere
huurverhogingen doorvoeren en werd het inflatievolgende huurbeleid losgelaten.
Gezien de stijgende energieprijzen, waar met name lage inkomens in slechte huurwoningen
door worden geraakt, was op zijn minst een huurbevriezing van woningen met onzuinige
labels volgens de bond op zijn plaats geweest. Dat schrijft de huurdersorganisatie aan de
minister en de Tweede Kamer. Komende woensdag gaat de Kamer met minister De Jonge in
debat over de huurverhoging. Voor veel huishoudens stapelen de stijgende huur, energielasten
en duurdere boodschappen.
De Woonbond overlegt nog met corporatiekoepel Aedes over de huurverhogingen voor de
komende jaren. Het is noodzakelijk om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren. Te veel
huurders komen niet of nauwelijks rond. Nu de verhuurderheffing is afgeschaft moeten
huurders dat ook gaan merken in hun portemonnee. In dat kader is het goed dat minister De
Jonge aangeeft dat er de komende jaren meer moet gebeuren om huren voor iedereen
betaalbaar te maken. Betaalbaarheid is te lang een blinde vlek geweest in het Haagse
huurbeleid.
Het is voor de Woonbond daarbij van belang dat er gekeken wordt naar betaalbaar wonen
voor lage én middeninkomens.
In de vandaag aan de Kamer verstuurde brief herhaalt De Jonge het voornemen uit het
regeerakkoord om middeninkomens in de sociale sector huurstijgingen tot de
‘marktconforme’ huur te willen geven. Dat betekent potentieel torenhoge huurprijzen voor
sociale huurwoningen die voor veel huishoudens niet zijn op te brengen.