De nieuwe subsidie

35 miljoen euro voor hulp aan huurders bij energie besparen

                                                                                                                                        Bron: Woonbond
19 november 2020

De nieuwe subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (externe link) (RREW), die
afgelopen maandag 16 november werd opengesteld, richt zich nu ook op huurders. De
afgelopen jaren kwam er veel kritiek van huurders dat de subsidie voor energiebesparende
maatregelen in huis alleen ten goede kwam aan mensen met een eigen woning. Dit jaar is er
minimaal 35 miljoen euro beschikbaar voor energiebespaarhulp aan huurders.
De RREW is bedoeld om bewoners te stimuleren minder energie te gebruiken in hun woning.
De subsidie kan alleen door gemeenten aangevraagd worden. Zij mogen deels zelf bepalen
hoe ze de subsidie inzetten. Veel gemeenten gaven het afgelopen jaar vouchers van circa €50
uit. Daarmee konden woningeigenaren de kosten die ze gemaakt hadden voor
energiebesparende maatregelen, zoals led-lampen, radiatorfolie en waterbesparende
kraankoppen, terugvragen. Ook waren er gemeenten die energieadvies op maat aanboden.
Veel huurders waren boos dat zij de voucher of het advies niet konden krijgen.
Samenwerking met verhuurder
Dit jaar is dat dus anders. Het subsidiebedrag moet in deze subsidieronde voor minstens de
helft ten goede komen aan huurders. Om te zorgen dat dit ook werkelijk gebeurt, moet het
plan dat de gemeente indient samen met verhuurders gemaakt zijn. Een van de mogelijkheden
om dit te doen is via de zogenoemde prestatieafspraken tussen gemeenten en
woningcorporaties, waarbij vaak ook huurdersorganisaties betrokken zijn.
Subsidie nu al overvraagd
Afgelopen maandag 16 november werd de subsidieregeling opengesteld voor aanvragen. Er is
70 miljoen euro beschikbaar. Op dinsdag was er al voor meer dan 100 miljoen euro aan
aanvragen ingediend. Hoewel de subsidiepot al overvraagd is, raadt het ministerie van
Binnenlandse Zaken aan om de subsidie toch aan te vragen als de gemeente een goed plan
heeft. Dat heeft het ministerie aan de Woonbond laten weten.

 

 

 

Beste huurders van Wonen Meerssen, deze week een bericht over de WOONBOND naar aanleiding van de te verwachten stijging van de energiekosten de komende jaren.

Meldpunt Energiealarm
Laat de energiezuinigheid van uw woning te wensen over? Is daardoor uw rekening te hoog? Vreest u dat uw rekening nog verder stijgt als de belasting op gas omhoog gaat? Laat het weten op dit meldpunt. De woonbond gebruikt uw melding om bij verhuurders, politiek en pers aandacht te vragen voor hoge energiekosten in onzuinige huurwoningen. Ook krijgt u tips over wat u zelf kunt doen om uw rekening te verlagen en uw verhuurder te bewegen uw woning aan te pakken.

Meldpunt voor huurders met een hoge energierekening. Bijvoorbeeld door:

  • slechte isolatie
  • oude verwarming
  • enkel glas
  • tocht, kou en vocht
  • ander probleem met de woning

Wilt u energiezuinig wonen, maar lukt dat in uw woning niet?

Doe melding!

https://www.woonbond.nl/energiealarm-meldpunt

Verdere informatie kan natuurlijk via ons mailadres, maar ook via een telefonische afspraak.

Op dinsdagmorgen zijn er altijd bestuursleden bereikbaar op het kantoor van Huurdersvereniging Meerssen tussen 10.30 en 12.30 uur.

Past. Nicolaas Creftenstraat 18-06
6231HH Meerssen
Telefoon: 0438512230
Mailadres: hvmeerssen@ziggo.nl

Plaats een bericht