Bewonerscommissie Bunde / Rothem

Leden van deze bewonerscommissie zijn: 

Jose Boesten
Heideweg 14, 6231 AJ Meerssen
Telefoonnummer: 043 – 364 91 66
E-mail adres: joseboesten@home.nl

Peter Habets
Bosstraat 1, 6231 AM Meerssen
Telefoonnummer: 043 – 364 73 34
E-mail adres: peterenrinie@gmail.com

Ben Persoon
Emmaweg 40, 6231 BM Meerssen
Telefoonnummer: 043 – 364 90 50
E-mail adres: bennopersoon@gmail.com

Lou Schols
‘t Hofke 23, 6241 HC Bunde
Telefoonnummer: 043 – 364 88 48
E-mail adres: l.schols@xs4all.nl

Jeff Smeets
Burchtstraat 55, 6241 CR Bunde
Telefoonnummer: 043 – 364 66 00
E-mail adres: jeffsmeets@hotmail.com