Bewonerscommissie Bunde / Rothem

De bewonerscommissies hebben als doel problemen in de wijk te signaleren en suggesties en ideeën van algemene aard aan te reiken, waardoor het woonklimaat in uw wijk wordt verbeterd. Deze problemen, suggesties en ideeën die van belang zijn voor de hele wijk kunt u doorgeven aan een van de leden van de bewonerscommissies.

De bewonerscommissies zullen dit vervolgens bespreken in hun overleg met Wonen Meerssen. Indien u nog vragen heeft over het functioneren van de bewonerscommissies of u heeft interesse in het lidmaatschap dan kunt u contact opnemen met een van de leden/ voorzitter van de bewonerscommissies waar uw wijk of waar uw straat onder valt.

Leden van deze bewonerscommissie zijn: 

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoon

Functie

Jose Boesten

Heideweg 14

6231 AJ  Meerssen

043-3649166

Voorzitter

Peter Habets

Bosstraat 1

6231 AM  Meerssen

043-3647334

Lid

Ben Persoon

Emmaweg 40

6231 BM  Meerssen

043-3649050

Lid

L. Schols

’t Hofke 23

6241 HC  Bunde

043-3648848

Lid

Jef Smeets

Burchtstraat

6241 CR  Bunde

043-3646600

Lid

Bewonerscommissie Bunde omvat de volgende straten:

 • Berkenlaan
 • Burchstraat
 • Court Pendustraat
 • Saint Remystraat
 • Eikenlaan
 • Geulhout
 • Heilenbergerstraat
 • Hofkesstraat
 • ‘t Hofke
 • In de Bongerd
 • Kalverhof
 • Leenhof
 • Lindenlaan
 • Meidoornlaan
 • Mgr. Theunissenplantsoen
 • Papenweg
 • Prinses Beatrixstraat
 • Prunislaan
 • Pastoorlaan
 • Patronaatstraat
 • Roggeveldstraat
 • Schoollaan
 • Schoolpad
 • Spoorstraat
 • St. Agnesstraat
 • St. Rochusstraat
 • Sterappelstraat
 • Trichterstraat
 • Vliegenstraat
 • Wilgenlaan.

Bewonerscommissie Rothem omvat de volgende straten:

 • Bosstraat
 • Olieberg
 • Eburonestraat
 • Emmaweg
 • Frankenstraat
 • Heideweg
 • Holstraat
 • Kerkweg
 • Klinkenberg
 • Kuilenstraat
 • Past. Geelenplein
 • Romeinenstraat
LinkedInTwitterFacebookPinterestEmailPrint