Meerssen Oost/Ulestraten

Indien u vragen/problemen heeft en deze niet kunt oplossen met Wonen Meerssen dan kunt u een van deze personen hiervan in kennis stellen en kunnen wij bekijken of wij hierin iets kunnen betekenen. Uiteraard moet u wel kunnen aantonen dat u zelf voldoende pogingen heeft ondernomen om een eventueel probleem samen met Wonen Meerssen op te lossen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

Bewonerscommissie Oost/Ulestraten

Monique Soemers (voorzitter)
Past. J. Moreestraat 11  Meerssen
Tel 0654254165 
Monique.soemers@hotmail.com

Carlie Rings (bestuurslid)
Past. L. Canisiusstraat 11, Meerssen
Tel. 0650525762
Cg.rings@kpnmail.nl

Jos van Oerle (bestuurslid)
Past. J. Aussemsstraat 20, Meerssen
Tel. 0651105207
jhvanoerle@home.nl

John Houbrechts
Don Boscostraat 63, Ulestraten
Tel. 043-3644982
houbrechtsjohn@gmail.com