HUURDERSBELANGEN

Wij vinden uw mening belangrijk en stellen het op prijs als u met ons meedenkt over zaken als wonen en woonomgeving. Wilt u ook meedenken? Wordt dan lid van Huurdersvereniging Meerssen 

Huurdersvereniging
Huurdersvereniging Meerssen (HVM) behartigt de belangen van haar leden in het bijzonder  en de huurders van Wonen Meerssen in het algemeen. Door middel van overleg en advies  proberen wij een zo gunstig mogelijk woon- en leefklimaat te scheppen. HVM staat in de  eerste plaats voor betaalbare, goede en goed onderhouden woningen in leefbare, veilige  wijken. Ook ondersteunen en adviseren wij de verschillende bewonerscommissies in het  werkgebied van Wonen Meerssen. Tenslotte is HVM het centrale overlegorgaan voor advies  over beleids- en organisatieontwikkeling. Wij overleggen dan ook regelmatig hierover met  Wonen Meerssen. 

Lid worden?
Iedere huurder van Wonen Meerssen kan lid worden van Huurdersvereniging Meerssen. Hoe  meer leden de huurdersvereniging heeft, hoe meer de huurdersbelangen doorklinken in het  overleg met Wonen Meerssen. Wilt u ook lid worden? Voor het geld hoeft u het niet te laten.  De contributie bedraagt slechts € 0,50 per maand en wordt gelijktijdig met uw maandelijkse  huur geïnd. Dus wacht niet langer en meldt u nu aan.

https://www.huurdersverenigingmeerssen.nl/contact/