Wat doet Huurdersvereniging Meerssen

Als Huurdersvereniging Meerssen behartigen wij de belangen van de huurders van Wonen Meerssen. Wij staan voor betaalbare, goede en goed onderhouden woningen in leefbare en veilige wijken. Ook ondersteunen wij verschillende bewonerscommissies die actief zijn binnen Wonen Meerssen.

De Huurdersvereniging Meerssen houdt zich voornamelijk bezig met:

  • Het behartigen van de huurdersbelangen van huurders van Wonen Meerssen.
  • Het behartigen van de belangen van de leden met betrekking tot o.a. huurbeleid Wonen Meerssen, duurzaamheidsbeleid enzovoort.
  • Het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van de leden.

Doelstelling Huurdersvereniging Meerssen

  • Het vertegenwoordigen van haar leden in overlegsituaties met Wonen Meerssen.
  • Ook in overlegsituaties met andere gesprekspartners op welk niveau dan ook.
  • Het stimuleren, wegwijs maken en steunen van alle mogelijke geoorloofde activiteiten die bevorderlijk kunnen zijn aan de verwezenlijking van het doel.
  • Het nastreven van inspraak van de huurders bij het hen bevorderende beleid en beheer van Wonen Meerssen, alsmede het nastreven van inspraak bij het creëren van openbare voorzieningen door Wonen Meerssen.
  • Het onderhouden van contacten en voeren van overleg met in de woonwijken en dorpskernen werkzame bewonerscommissies.