Bewonerscommissies

De bewonerscommissies hebben als doel problemen in de wijk te signaleren en suggesties en ideeën van algemene aard aan te reiken, waardoor het woonklimaat in uw wijk wordt verbeterd. Deze problemen, suggesties en ideeën die van belang zijn voor de hele wijk kunt u doorgeven aan een van de leden van de bewonerscommissies. De bewonerscommissies zullen dit vervolgens bespreken in hun overleg met Wonen Meerssen.

Indien u nog vragen heeft over het functioneren van de bewonerscommissies of u heeft interesse in het lidmaatschap dan kunt u contact opnemen met een van de leden / voorzitter van de bewonerscommissies waar uw wijk of waar uw straat onder valt.