Het Bestuur

Wist U dat de Huurdersvereniging uw belangen behartigd in zaken als het…

 • Adviseren van Wonen Meerssen bij het opstellen van een meerjarenbeleidsplan?
 • Adviseren bij het opstellen van het huurdersabonnement onderhoud?
 • Adviseren bij het maken van een Klanttevredenheid Rapport?
 • Adviseren bij opstellen Meerjaren Onderhoudsbegroting?
 • Adviseren bij het opstellen van de Financiële Begroting?
 • Onderhandelen met het Management van Wonen Meerssen over de Jaarlijkse Huurverhoging?
 • Vergaderen met de Wethouder Fysiek Domein over allerlei projecten die WM in de planning heeft?
 • Vergaderen over het Leefbaarheidsfonds?
 • De leefbaarheid in buurten bespreekbaar te maken? Voor -en najaarsoverleg pleegt met de R.v.C.(raad van toezicht) over het functioneren van het bestuur van Wonen Meerssen?
 • Wij om de 8 jaar ‘n nieuw R.v.C. lid (huurder commissaris) moeten voordragen?
 • Wij daar de selectie voor moeten doen?
 • Wij eenmaal per jaar de algemene ledenvergadering organiseren?
 • Wij ook steeds hopen dat deze druk bezocht gaat worden?
 • Dat wij de huurder kunnen bijstaan in elk individueel huur probleem met WM?

Er zijn natuurlijk nog meer dingen die een rol spelen in het huurbestel, want dit is maar een kleine opsomming van zaken. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe actieve mensen vanaf 21 jaar, mannelijk of vrouwelijk, die ons bestuur willen komen versterken.