Overleg met Wonen Meerssen

Hier komen de notulen van de overleggen met de directie van Wonen Meerssen.